Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Subsidies > aanvragenPotentiƫle aanvragers hoeven geen aanvrage meer in te dienen. Melden van de activiteit volstaat. Daarna moeten ze afwachten of het bestuur die activiteit waard vindt om er een bijdrage aan te verlenen. Subsidie aanvragen op de klassieke wijze blijft intussen toch mogelijk. Indien u een verzoek om een financiƫle bijdrage bij de stichting wilt indienen stuur dan een beschrijving van de activiteiten met een begroting van het project en eventueel andere gegevens die bij de beoordeling van belang kunnen zijn naar: info@hustinxstichting.nl.
Of naar:
Stichting Edmond Hustinx
Postbus 333
6200 AH Maastricht

Vergeet niet uw IBAN-rekeningnummer te vermelden. Aanvragen die buiten het doel van de stichting vallen (bevorderen van kunsten en wetenschappen in Maastricht) worden niet in behandeling genomen. Bekijk ook de criteria vooraf.
Binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail krijgt u bericht over de voortgang. Het bestuur van de stichting vergadert doorgaans twee maal per jaar, het dagelijks bestuur vergadert frequenter.