Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

“Het is de kwaliteit van de culturele openbaarheid die bepaalt of een stad zich als culturele centrumstad kan afficheren.“ – Leo zum Vörde sive Vörding

De Hustinxstichting en het Debatcentrum Sphinx lanceren op 25 oktober, 20.00 uur, in Café Ipanema het essay Naar een Contrat culturel voor Maastricht. In een kleine 3000 woorden houdt Leo zum Vörde sive Vörding een vurig pleidooi voor een breed gedragen gesprek over kunst en cultuur in Maastricht. Om alvast de spits af te bijten, reageren deze avond twee jonge theatermakers (Lotte van den Berg en Romy Roelofsen) op de stellingen van Leo zum Vörde en voert hij met Pieter Bots (Raad voor Cultuur) een verdiepend gesprek. Moderator Frans Pollux is aanwezig om het publiek aan het woord te laten.

Voor starters in de kunstenaarswereld stelt de Stichting Edmond Hustinx per jaar drie subsidies ten bedrage van Euro 2.500 beschikbaar. Stimulans startende kunstenaar.