Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Stichting Edmond Hustinx > PrijzenHet verlenen van prijzen vindt het bestuur van de stichting een middel dat erg geschikt is om personen te eren en te stimuleren.

Voor iedere prijs heeft het bestuur een reglement vastgesteld waarin de bedoeling van de prijs, de wijze van jurering en prijsuitreiking zijn omschreven. De jury van externe deskundigen zoekt onder eigen verantwoordelijkheid een prijswinnaar uit en kent de prijs toe.
De uitreiking van iedere prijs wordt bezegeld met de penning van de Stichting Edmond Hustinx, ontworpen door Fons Haagmans.
Vroegere prijzen